Tester/testautomatiseerder Web/Java (2018-GBS-3787)

 

Job Description:

Het scrumteam houdt zich bezig met boeiend en zichtbaar werk waarin allerlei kanten van de IT aan bod komen zoals gebruikersinteractie, belastingdienst Java ontwikkelstraat, databases en koppelvlakken. Dit team ontwikkelt het Belastingdienst portaal voor ondernemingen. Dit nieuwe zakelijke portaal(ONP) dient ter vervanging van het Persoonlijk Domein Ondernemers (PDO). Het PDO is in dit zelfde team in beheer. Middels deze portalen worden de bij de belastingdienst in gebruik zijnde zakelijke digitale formulieren ontsloten. Performance en security zijn vanzelfsprekend uitermate belangrijke aspecten. Daarnaast speelt voor dit team ook Accessability een rol. In het team wordt bovendien veel aandacht besteed aan kwaliteit, onder andere door middel van collegiale toetsing, unit testen, het gebruik van Sonar en SIG codekwaliteit metingen.

Van jou wordt verwacht dat jij:

- als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces. Je bezit het vermogen zelfstandig te werken in een SCRUM ontwikkelteam en intensief de samenwerking te zoeken met je directe collega’s en je omgeving. Samen met je collega’s werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van de taken, testen tot en met het demonstreren van de geleverde functionaliteit - aan de hand van specificaties een testontwerp opstelt - testen uitvoert - koppelvlaktesten met in- en externe partijen uitvoert regressietest uitvoert en de ketentest ondersteunt - testdocumentatie up to date houdt - ruime ervaring hebt met testautomatisering en bereid om hiermee aan de slag te gaan.

Het omzetten van papieren formulieren in e-formulieren is een overheidsdoelstelling; digitalisering 2017. Hierin staat dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning - digitaal kunnen afhandelen. Tot op de dag van vandaag gebruikt de Belastingdienst nog veel ‘het papieren kanaal’ in de communicatie met burgers en bedrijven. Om iedereen de mogelijkheid te bieden volledig digitaal te communiceren, zullen op termijn enkele honderden formulieren moeten worden gedigitaliseerd en onderhouden, evenals de formulieren die al gedigitaliseerd zijn. De Belastingdienst maakt gebruik van zowel complexe- als eenvoudige formulieren. Complexe formulieren, zoals de online aangifte IH, IH-winst, VA, CA voor de particuliere doelgroep maar ook de VpB en LH voor de zakelijke doelgroep worden voortgebracht met de Online Aangifte Voorziening (OLAV). Ook minder complexe formulieren, zoals aanvragen bezwaar of wijzigen rekeningnummer, maar ook het aanvragen van een gezinstoeslag of een Verklaring Arbeidsrelatie (honderden in aantal) zullen met OLAV gerealiseerd worden. Met bovenstaande kan bedrijfsonderdeel Dienstverlening een formulierdienst leveren en onderhouden.

Hiermee kunnen de Belastingdienstonderdelen kwalitatief hoogwaardig, beheersbaar, aanpasbaar, bestuurbaar, snel, schaalbaar en efficiënt formulieren voortbrengen en beheren. Formuliergebruikers (primair burgers, intermediairs en bedrijven) kunnen middels de voortgebrachte formulieren gebruikersvriendelijk, snel en veilig transacties uitvoeren met de Belastingdienst. Dit draagt bij aan de volgende doelstellingen van het programma Roadmap Digitalisering Belastingdienst; • Vergroten snelheid • Vergroten gemak burger • Borgen foutloos communiceren / transacties doen • Besparen van kosten. Een e-formulier biedt een gebruikersinterface aan, doorgaans via web technologie, om gegevens aan de Belastingdienst door te kunnen geven. Het formulier helpt de gebruiker c.q. de belastingplichtige of de toeslaggerechtigde om een aanvraag of aangifte op een juiste manier op te stellen en naar het correcte adres in te sturen. Een digitaal formulier zou gezien kunnen worden als een (web)applicatie, die in staat is om: • de gebruiker te leiden door het invulproces; • gegevens- en diensten aan te roepen voor het ophalen van al bekende gegevens; • de ingevoerde gegevens te valideren; • een correct digitaal bericht op te stellen; dit bericht conform de security-eisen aan te leveren bij de Belastingdienst. Een e-formulier is een browser based applicatie geschreven in Java (met GWT), die een component in de browser bezit en een component op de servers van de BD. Het is een omvangrijke, technologisch interessante, moderne applicatie. Ontwerpers, ontwikkelaars en testers zijn werkzaam in scrumteams waarin gebruik wordt gemaakt van continuous

 

Required Languages:

  • English-Fluent
  • Dutch-Fluent

Job Category:

  • Other
 

Job Location:

  • Walterbosch - Netherlands

Post Date:

  • 19/06/2018
 
×

Full name is required.

We're sorry. CC Group wants you to fill in a standard application form on their website.

Prefer personal contact with hiring managers?

Check out all opportunities matching your multilingual profile and unlock your potential with a single click.
Find other matching jobs Register for better results