Manager Customer Service

 

Job Description:

Doel van de functie
Het realiseren van een efficiënte en effectieve uitvoering van de customer service activiteiten waarbij er conform Service Level Agreements (SLA’s) wordt geleverd en het leidinggeven aan de afdeling.

Dit ga je doen
Leiding geven
Het vaststellen van resultaten (performance targets) die zijn afgestemd op de efficiency en effectiviteit van de afdeling. Het aansturen van de afdeling, zodanig dat de vastgestelde resultaten zijn behaald, de afdeling efficiënt en effectief werkt en veiligheid op de afdeling gewaarborgd is.
• Levert input voor het businessplan van de unit. Stelt te behalen resultaten (performance targets) vast voor de afdeling. Zorgt dat de vastgestelde resultaten behaald worden. Rapporteert de behaalde resultaten van de afdeling.
• Geeft leiding aan de afdeling in algemene zin op het gebied van organisatorische, personele en budgettaire aangelegenheden, binnen de daartoe gestelde beleidskaders. Zorgt voor een effectieve en efficiënte afdeling met optimale arbeidsomstandigheden. Zorgt voor een optimale kwaliteit en kwantiteit van mensen en middelen. Ziet toe op een doelgerichte voortgang van werkzaamheden en de navolging op standaards en normen.
• Signaleert problemen, risico’s in de in- en externe omgeving, knelpunten in werkprocessen, et cetera. Zorgt dat problemen opgelost worden, risico’s vermeden worden. Doet verbetervoorstellen tot efficiëntere werkwijzen en methoden. Implementeert geaccordeerde verbeteringsvoorstellen.
• Verricht personele taken. Houdt selectie-, functionering- en beoordelingsgesprekken, begeleidt en adviseert medewerkers (teamleaders) met betrekking tot hun ontwikkeling, stelt ontwikkelingsplannen op voor medewerkers en stelt hen in staat om hun leidinggevende taken uit te voeren. Draagt zorg voor gemotiveerde medewerkers binnen een optimale werkomgeving.
• Draagt zorg voor een optimale werkomgeving evenals voor gemotiveerde medewerkers.

Informatie en adviezen verstrekken
Het verstrekken van informatie en advies, zodanig dat klanten, leveranciers en derden tevreden zijn.
• Onderhoudt contacten met externe klanten, leveranciers en derden en beïnvloedt de verwachtingen bij, bereikt overeenstemming met en zorgt voor tevreden –externe- klanten, leveranciers en derden.
• Vertaalt klantwensen in operationele proceswijzigingen.
• Adviseert de teamleiders en medewerkers over de wijze waarop in uitzonderlijke situaties gehandeld dient te worden.
• Levert input vanuit het werkgebied aan het unit management.

Bestaande klantrelaties beheren
Het behouden van de klant door correct en tijdig afgehandelde vragen en problemen betreffende afgeleverde of nog af te leveren zendingen.
• Treedt op als contactpersoon voor de klant in geval van specifieke operationele vragen en operationele problemen en draagt zorg voor de afhandeling ervan.
• Lost uitzonderlijke operationele vragen en problemen op, waarnodig in overleg met andere belanghebbende afdelingen.
• Ziet toe op de operationele afhandeling en voortgangsbewaking van afwijkende diensten en producten (waaronder spoedbestellingen, speciale behandelingen).
• Signaleert verkoopmogelijkheden bij klanten en geeft deze door aan de verantwoordelijke collega(-leidinggevende).
• Belt offertes na en geeft gewenste vervolgacties door aan interne belanghebbenden indien vervolgacties gewenst zijn.
• Indien van toepassing, handelt claims en manco’s via de verzekeraar en klant af en legt gemaakte afspraken vast en bewaakt de voortgang ervan, overlegt, indien mogelijk, met de Claims Specialist.

Administratieve werkzaamheden verrichten
Het correct afhandelen van de administratie.
• Maakt afspraken met betrekking tot inkopen bij derden en legt deze vast.
• Signaleert het verlopen van offertes en neemt hier pro-actief actie op.
• Draagt zorg voor klantspecifieke rapportages.
 

Required Languages:

  • English-Fluent
  • Dutch-Fluent

Job Category:

  • Other
 

Job Location:

  • West-Brabant - Netherlands

Post Date:

  • 02/02/2018
 
×

Full name is required.

We're sorry. KD JobCompany wants you to fill in a standard application form on their website.

Prefer personal contact with hiring managers?

Check out all opportunities matching your multilingual profile and unlock your potential with a single click.
Find other matching jobs Register for better results

Receive matching jobs in your inbox

Full name is required.
 
Registration request sent...Please wait to create account...

We love your feedback!

Name:
Your Email:
Subject:
Message:
 
Feedback