Project Manager

 

Job Description:

Voor onze opdrachtgever in Soesterberg zijn wij op zoek naar een Project Manager

Startdatum 1-2-2018
Einddatum 31-1-2019
Optie tot verlenging Ja
Aantal uur per week 38

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Kennisopbouw van het Defensie Cyber Expertise Centrum (DCEC). Het DCEC is de centrale entiteit voor de versterking van de kennispositie en als gevolg daarvan het innovatieve vermogen van Defensie in het cyberdomein. Het DCEC verzamelt, ontwikkelt, borgt en verspreidt alle relevante cyberkennis om daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en inzet van drie cybercapaciteiten bij Defensie (Defensief, Inlichtingen en Offensief).

De afdeling bestaat uit een Hfd Afd Kennisopbouw/Projectmanager Sr, Projectmanager Sr (bgr) en een deelprojectleider (totaal 3 VTEtn). Het Hfd Afd. Kennisopbouw/Projectmanager Sr is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van kennisontwikkelings- en testprojecten, het actualiseren van de Cyberdoctrine en geeft tevens leiding aan de afdeling. De projectmanager Sr. is belast met het opzetten en uitvoeren van kennisontwikkelings- en testprojecten en het adviseren van behoeftestellers en gebruikers. De deelprojectlelder houdt zich bezig met het verzamelen van cyberkennis, het opzetten en uitvoeren van eenvoudige kennisontwikkelings- en testprojecten en levert een bijdrage aan grotere kennisontwikkelings- en testprojecten.

Werkzaamheden:
1. Opzetten, aansturen en realiseren van meerdere Cyber ontwikkelingsprojecten, testprojecten en experimenten, door:
a. het vertalen van innovatiedoelstellingen en onderzoeksvraagstukken naar concrete project- en experiment voorstellen;
b. het opstellen van project, test- en experimenteerplannen, inclusief planning, begroting en bijbehorende (rand-)voorwaarden i.s.m. stafgroep en behoeftesteller(s);
c. het besturen en realiseren van de activiteiten in cle diverse fasen van een project/experiment (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en afronding) het aansturen van een multidisciplinair projectteam;
d. het sturen op bedrijfsvoering aspecten en daarbij zorg dragen voor een efficiŽnte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking en monitoring; e. het afstemmen met opdrachtgevers, verwervers, marktpartijen en interne en externe uitvoerders;
f. het analyseren van de projectresultaten op consequenties en mogelijkheden voor de Organisatie;
g. het vastleggen en presenteren van managementinformatie en projectresultaten voor opdrachtgevers en kennisbank van DCEC.
 

Required Languages:

  • English-Fluent
  • Dutch-Fluent

Job Category:

  • Other
 

Job Location:

  • Soesterberg - Netherlands

Post Date:

  • 22/01/2018
 
×

Full name is required.

We're sorry. Amersfoort Heeft Werk wants you to fill in a standard application form on their website.

Prefer personal contact with hiring managers?

Check out all opportunities matching your multilingual profile and unlock your potential with a single click.
Find other matching jobs Register for better results

Receive matching jobs in your inbox

Full name is required.
 
Registration request sent...Please wait to create account...

We love your feedback!

Name:
Your Email:
Subject:
Message:
 
Feedback