Project Manager Foundations

 

Job Description:

 •  Vertaalt specifieke eisen van het leverantiecontract naar intern format
 •  Verzorgt optimale kostenbepaling en vergelijkt voorcalculatie
 •  Verzorgt inkoop van het uit te besteden werk
 •  Managet projecten, zowel specificatie, levertijden, financieel en logistiek
 •  Stuurt project gerelateerde QC, productie in/extern en logistieke in/externe werkzaamheden aan
 •  Verzorgt en volgt de productieplanning en leveranciersplanning (intern & extern) op
 •  Maakt projectplan voor projecten > 250.000,-
 •  Verzorgt voortdurende interne/externe communicatie met betrekking tot voortgang project met alle betrokkenen (klant, leverancier, sales, finance, productie)
 •  Verzorgt interne documentenstroom (logistiek, productie , QC)
 •  Wijzigingen tijdens project kapitaliseren in geld, tijd en/of waardering
 •  Uitrekenen, indienen en afhandelen van meer- en minderwerk met klant i.o.m. accountmanager
 •  Verzorgt volledige facturatie klant
 •  Beoordeelt facturen leveranciers
 •  Signaleert, onderzoekt, lost op, volgt op en handelt claims af naar ieders tevredenheid i.o.m. accountmanager
 •  Verzorgt einddossier klant
 •  Verzorgt de afsluiting van projecten
 •  Draagt werkzaamheden over in geval van afwezigheid
 •  Neemt initiatieven tot verbetering van procedures
 

Required Languages:

 • English-Fluent
 • Dutch-Fluent
 • German-Fluent

Job Category:

 • Other
 

Job Location:

 • regio Rotterdam - Netherlands

Post Date:

 • 07/12/2017
 
×

Full name is required.

We're sorry. Human Forza Group B.V. wants you to fill in a standard application form on their website.

Prefer personal contact with hiring managers?

Check out all opportunities matching your multilingual profile and unlock your potential with a single click.
Find other matching jobs Register for better results

Receive matching jobs in your inbox

Full name is required.
 
Registration request sent...Please wait to create account...

We love your feedback!

Name:
Your Email:
Subject:
Message:
 
Feedback