Technisch Specialist Internationale Toegang (2017-0475)

 

Job Description:

Technisch specialist internationale toegang. Werkzaamheden:
- Technisch Beheer PEPS, SSO en E-herkenning
- Ontwikkelaar eIDAS koppelvlak waaronder de eIDAS node en de berichtenservice
- Maken en bijhouden technische documentatie
- Goed samenwerken met Teamleiding, Ontwikkelaars en Beheer.
- Inhoudelijk, functioneel en (in mindere mate) technisch afstemmen met klanten om een optimale invulling van de klantwens te krijgen
- Technische invulling van de ETD en eIDAS specificaties


Het Ministerie van Economische Zaken werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Rijksbrede plannen en ook in Europese Verordeningen is vastgesteld dat er gestandaardiseerde, veilige middelen moeten komen voor het vaststellen van digitale identiteiten en de bevoegdheid. De ambitie van het Ministerie van Economische Zaken is: “In 2017 krijgen burgers en bedrijvenveilig en betrouwbaar digitaal toegang tot alle diensten en producten van EZ met uitsluitend NL/EU eIDs”Om o.a. deze uitdagende ambitie concreet te realiseren heeft het Ministerie van Economische Zaken een programma ingericht, het eDU-programma (e-Dienstverlening Uitvoering). Het is één van de speerpuntprogramma’s waarmee het Rijk werkt aan verbetering van haar digitale dienstverlening. Het programma eDU zorgt er samen met DICTU voor dat er één nieuwe, moderne toegangspoort ontstaat die toegang verleent voor de diensten en inspecties van EZ. Hierin zitten verschillende bouwstenen voor het identificeren en authenticeren van burgers en bedrijven, denk hierbij aan DigiD en eHerkenning. Naast het realiseren van nieuwe functionaliteit en het door ontwikkelen van de generieke dienst, wordt er gewerkt aan het aansluiten van klanten op de generieke dienst.

 

Required Languages:

  • English-Fluent
  • Dutch-Fluent

Job Category:

  • Other
 

Job Location:

  • Assen - U.S.A.

Post Date:

  • 16/06/2017
 
×

Full name is required.

We're sorry. CC Group wants you to fill in a standard application form on their website.

Prefer personal contact with hiring managers?

Check out all opportunities matching your multilingual profile and unlock your potential with a single click.
Find other matching jobs Register for better results

We love your feedback!

Name:
Your Email:
Subject:
Message:
 
Feedback