Co÷rdinator Technische Dienst

 

Job Description:

Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een co÷rdinator technische dienst. De kandidaat waar wij naar zoeken wordt breed ingezet en moet in staat zijn snel te kunnen schakelen op verschillende niveaus. Naast het feit dat je verantwoordelijk bent voor de functionele aansturing van de afdeling, wordt je ingezet op verschillende projecten en draag je verantwoordelijkheid voor het planmatig onderhoud. Daarnaast verbeter je de kwaliteit en veiligheid van (huidige) processen, geef je advies m.b.t. inzet apparatuur, adviseer je omtrent onderhoudscontracten en MJOP's en geef je zelf de gebruiks- en veiligheidsinstructies.

Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden:

Inzet op de functionele aansturing van de afdeling

 • Verdeelt het werk op basis van de opdrachten uit Ultimo en storingssystemen. 
 • Bewaakt de doorlooptijd van de werkzaamheden en stuurt zo nodig bij.
 • Instrueert, controleert, corrigeert en begeleidt medewerkers met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Toetst of de werkzaamheden volgens protocol worden uitgevoerd, zowel door medewerkers Technische Dienst als door derden.
 • Bewaakt en controleert de werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, stuurt zo nodig bij eventueel in overleg met de afdelingsmanager. 
 • Verricht de noodzakelijke logistieke en administratieve werkzaamheden.
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de medewerkers Technische Dienst.
 • Bevordert de onderlinge samenwerking, stimuleert en begeleidt de medewerkers Technische Dienst bij het invoeren van verbeteringen ten aan zien van de dienstverlening.

Inzet op beheer en onderhoud:

 • Draagt zorg voor de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) door middel van het uitzetten van opdrachten in Ultimo.
 • Beoordeelt of de werkzaamheden voortkomend uit het MJOP in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed aan derden. Adviseert de afdelingsmanager hieromtrent.
 • Zorgt dat het MJOP up to date blijft en doet voorstellen tot verbetering/ aanpassing.
 • Bewaakt en beheert de contracten die gekoppeld zijn aan het MJOP en doet voorstellen tot verbetering.
 • Bewaakt de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het MJOP en doet voorstellen tot verbetering.
 • Onderhoudt contacten met leveranciers aangaande werkzaamheden van het MJOP

Inzet op projecten: 

 • Doet vanuit zijn vakgebied voorstellen ten behoeve van het project.
 • Bereidt de werkzaamheden die binnen het vakgebied vallen voor het project voor en zorgt dat (eventueel in overleg met de afdelingsmanager) alle benodigde middelen, materialen en mensen/externe partijen (wanneer nodig) aanwezig zijn.
 • Zet opdrachten voortvloeiend uit het project uit bij de medewerkers Technische Dienst. Bewaakt, co÷rdineert en controleert de uitvoering ervan.
 • Co÷rdineert de uitvoering van de binnen het vakgebied vallende werkzaamheden.
 • Bewaakt tijdens de uitvoering alle binnen het vakgebied vallende specificaties zodat deze voldoen aan de eisen en zorgt voor een veilige werkomgeving.
 • Controleert of de werkzaamheden juist zijn uitgevoerd.
 • Draagt de nieuwe/bestaande installatie over aan de betreffende Beheerder Technische Installaties wanneer alle tekeningen en contracten up to date zijn en voldoen aan de eisen
 

Required Languages:

 • English-Fluent
 • Dutch-Fluent

Job Category:

 • Other
 

Job Location:

 • Regio Den Haag - Netherlands

Post Date:

 • 19/04/2017
 
×

Full name is required.

We're sorry. BCA wants you to fill in a standard application form on their website.

Prefer personal contact with hiring managers?

Check out all opportunities matching your multilingual profile and unlock your potential with a single click.
Find other matching jobs Register for better results

We love your feedback!

Name:
Your Email:
Subject:
Message:
 
Feedback