Planner NDO / QAQC

 

Job Description:

Voor deze functie zijn de taken:
-Prefab afname aannemers
-Opvolging prefab progress
-Lasprocedures beoordelen ( LMK, LK, WPS, ITP enz )
-Buiten-inspecties
-Materiaal certificaten beoordelen
-NDO coordinatie

Het controleren, archiveren en verwerken van resultaten, aan de hand van de door de klant bepaalde criteria.
Plaats in de organisatie:
Als QC Medewerker leg je verantwoording af aan de operationeel manager van 3P Quality Services en voer je je dagelijkse werkzaamheden uit onder supervisie van de klant van 3P Quality Services b.v.

Activiteiten:
QC Medewerker zoals bedoeld in dit functieprofiel kan betrekking hebben op verschillende werkvelden. De hiermee samenhangende competenties zullen per werknemer worden gedefinieerd in Uren24. Onderstaande activiteiten vormen de basis van de functie van QC Medewerker en worden als generiek beschouwd voor de mogelijke verschillende werkvelden.


• Kwaliteit technische specificaties invoeren in een bij de klant behorende automatiseringssysteem i.v.m. lasopvolging, NDO en opvolgen van de voortgang.
• Verificatie van de laskwalificaties van lassers en lasmethodieken.
• Op treden als troubleshooter, m.b.t. technische zaken, overleggen met een evt. leiding gevende en opvolgen.
• Vaktechnisch adviseren bij de werkvolgorde en werkmethoden.
• Het houden of bijwonen van pre-inspectie meetings.
• Evt. ondersteunen bij deelname aan besprekingen over opdrachteisen, ontwerp en productie voorbereiding met uitvoerenden.
• Onderhouden van contacten met diverse vertegenwoordigers van de opdrachtgever of door haar aangewezen vertegenwoordiger of keuringsinstanties.
• Toezichthouden middels inspecties op de kwaliteitsborging bij leveranciers / subcontractors.
• Zorg dragen voor de uitvoering van binnenkomend materiaal, controle van materiaal certificaten tot oplevering van producten.
• Her waarmerken van materiaal.
• Aansturen van inspectie onderzoeken ( NDO) en beoordelen van de resultaten.
• Overleggen met een Notified Body.
• Zorgen voor een eindafname zoals aangegeven op inspectie plannen en bijbehorende documenten.
• Beheren van het kwaliteitsdossier van de werkzaamheden en As-Built overdragen aan de opdrachtgever.

• Melden van knelpunten en afwijkingen evt. initiλren en bewaken van uitgegeven NCR’s en corrigerende maatregelen.
• Opstellen en beheren indien van toepassing van een consession / waiver request.
• Controle op administratie van keuringen, inspecties en protocollen van de uitgevoerde werkzaamheden.
• Rapporteert aan de QA/QC Engineer behorende bij zijn of haar klant.
• Kan ingezet worden als Puncher bij nieuwbouw en bij turnarounds.
• Is op de hoogte van alle, voor de specifieke job, relevante veiligheidseisen en voorschriften.

Bekend met:
• De van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en normeringen.
• Eventuele aanvullende eisen gesteld door de klant.
• De binnen de verschillende werkzaamheden relevante inspectie- en NDO methodieken.
• De binnen de verschillende werkzaamheden gangbare materialen en verbindingstechnieken.
• De door 3P verstrekte informatie aangaande algemene regels, gedrag en veiligheid.

 

Required Languages:

  • English-Fluent
  • Dutch-Fluent

Job Category:

  • Other
 

Job Location:

  • Pernis - Netherlands

Post Date:

  • 11/04/2017
 
×

Full name is required.

We're sorry. 3P Quality Services b.v. wants you to fill in a standard application form on their website.

Prefer personal contact with hiring managers?

Check out all opportunities matching your multilingual profile and unlock your potential with a single click.
Find other matching jobs Register for better results

We love your feedback!

Name:
Your Email:
Subject:
Message:
 
Feedback